Japanese Silk Kimono Vintage Furisode Gold Fan Flower Silver Thread Red 64

Japanese Silk Kimono Vintage Furisode Gold Fan Flower Silver Thread Red 64
Japanese Silk Kimono Vintage Furisode Gold Fan Flower Silver Thread Red 64
Japanese Silk Kimono Vintage Furisode Gold Fan Flower Silver Thread Red 64
Japanese Silk Kimono Vintage Furisode Gold Fan Flower Silver Thread Red 64
Japanese Silk Kimono Vintage Furisode Gold Fan Flower Silver Thread Red 64
Japanese Silk Kimono Vintage Furisode Gold Fan Flower Silver Thread Red 64
Japanese Silk Kimono Vintage Furisode Gold Fan Flower Silver Thread Red 64

Japanese Silk Kimono Vintage Furisode Gold Fan Flower Silver Thread Red 64
Kitake(the length of Kimono): 164cm. We are located in Japan.
Japanese Silk Kimono Vintage Furisode Gold Fan Flower Silver Thread Red 64