Silk kimono fukuro obi metallic red and blue

Silk kimono fukuro obi metallic red and blue
Silk kimono fukuro obi metallic red and blue
Silk kimono fukuro obi metallic red and blue
Silk kimono fukuro obi metallic red and blue

Silk kimono fukuro obi metallic red and blue

Silk fukuro obi with metallic decoration on the face.


Silk kimono fukuro obi metallic red and blue